Нетуъркинг и създаване на полезни контакти
Развиване на търговско-икономическите отношения между Австралия, Нова зеландия и България
Достъп до информация и бизнес консултиране

Информация за членство

Бизнес услуги

Календар на събитията

Българо-австралийска бизнес камара

Основната цел на Сдружението е развиването и подобряването на търговските и икономически отношения между България, Австралия и Нова Зеландия. За постигането ѝ БАБК осъществява следните дейности:
 • Подпомага компании от Австралия, Нова Зеландия и България, които имат интерес да развиват бизнеса си на територията на трите държави.
 • Съдейства на физически лица в разрешаването на административни въпроси и казуси.
 • Свързва представители на българската, австралийската и новозеландската общности в трите държави.
 • Осигурява платформа за осъществяване на контакти и дава достъп до актуална бизнес и икономическа информация.
 • Насърчава откриването на нови бизнес и инвестиционни възможности между Австралия, Нова Зеландия и България.

Последни новини

Мисия

Мисията на Българо-австралийска бизнес камара е да предоставя възможност за осъществяване на полезни контакти между компании, организации, предприемачи и физически лица от всички националности, които имат интерес или вече развиват бизнес отношения между България, Австралия и Нова Зеландия.

Цели на БАБК:

 • Създаване на форум с цел насърчаване обмена на информация между бизнес лидери, държавни органи и дипломатически лица от България, Австралия и Нова Зеландия.
 • Поддържане на мрежа от контакти с цел развиване на отношенията между бизнес групи, физически лица и други организации.
 • Насърчаване осъществяването на търговска дейност в България, Австралия и Нова Зеландия.
 • Организиране на събития, конференции, срещи и кръгли маси.
 • Публикуване на актуална информация и материали.
 • Предоставяне на информация на членовете относно нови бизнес, търговски и инвестиционни възможности между трите държави.

ул. Николай Хайтов 2, вх.Г
София, България
Свържете се с нас
T: +61 (0) 7 3040 8080
M: +359 (0) 894 62 00 73